Wednesday, September 14, 2011

เกี่ยวกับพญ สุชาดา มงคลชัยภักดิ์

"หมอได้เริ่มต้นทำงานตำแหน่งสูตินรีแพทย์ที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาตั้งแต่ปีพศ. 2546 เป็นต้นมา โดยทำงานผสมผสานระหว่างดูแลคนไข้นรีเวช คนไข้ตั้งครรภ์ ผ่าตัดส่องกล้อง และให้บริการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากควบคู่กันไป ในช่วงแรกเนื่องจากทางโรงพยาบาลยังไม่ได้มีเครื่องมือที่เกี่ยวกับการรักษามีบุตรยากที่เฉพาะทาง จึงให้บริการเฉพาะการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือแต่อย่างใด หลังจากน้ันการรักษาคู่สมรสบางคู่ที่จำเป็นต้องทำเด็กหลอดแก้วตามข้อบ่งชี้นั้น หมอได้ทำการกระตุ้นไข่และเดินทางไปพร้อมกับคนไข้ ไปเก็บไข่ที่เชียงใหม่ที่ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพร วุฒยวานิชเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เป็นผู้ทำการผสมตัวอ่อนให้และรอย้ายตัวอ่อนด้วยกัน ครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป็นท้องนอกมดลูก หลังจากนั้นมาอีก 8 เดือน คนไข้คนเดียวกันนี้ได้เป็นคนไข้คนแรกที่นี่ที่เริ่มต้นการทำเด็กหลอดแก้ว ได้ประสบความสำเร็จตั้งครรภ์บุตรสาว ปัจจุบันอายุ 7 ขวบ" และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการคู่สมรสที่มีบุตรยากที่ประสบความสำเร็จของเรา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 เป็นวันที่ห้องแลปเลี้ยวตัวอ่อน ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากโดยทำเด็กหลอดแก้วเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งพันคน และมาใช้บริการเพื่อปรึกษาและรักษาเบื้องต้นเป็นจำนวนมากกว่าหมื่นคู่ มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สำหรับชาวต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 25% ของคู่สมรสทั้งหมด

ปัจจุบันทางห้องแลปได้พัฒนาศักยภาพตามจำนวนของผู้มาใช้บริการ โดยได้ลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญที่ช่วยควบคุมคุณภาพและเพ่ิมโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น และเนื่องจากการให้บริการที่เป็น one stop unit น้ันเป็นการให้บริการที่นอกจากจะให้ทั้งความสะดวกและรวดเร็วกับผู้ใช้บริการแล้ว ยังมีผลดีต่อการบริหารจัดการให้การดำเนินงานบริการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ปัจจุบันทางห้องแลปเลี้ยงตัวอ่อนจึงกำลังย้ายไปสู่ห้องแลปที่ได้มาตรฐานที่สุด และสะอาดที่สุดเพื่อเพ่ิมมาตรฐานในการให้บริการแก่คู่สมรส
เตรียมพบกับห้องแลปเลี้ยงตัวอ่อนใหม่เร็วๆนี้ที่นี่ คลิกที่นี่ห้องแลปปัจจุบันที่กำลังใช้งานอยู่ 

No comments:

Post a Comment