Wednesday, September 14, 2011

การคัดเลือกอสุจิด้วยวิธีอิมซี่และการคัดเลือกอสุจิด้วยวิธีอื่นๆ

            สาเหตุของภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายพบได้ในอัตราที่พอๆกับฝ่ายหญิงคือ ร้อยละ 40-45 ของสาเหตุมีลูกยากทั้งหมด การรักษาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กรณีฝ่ายชายน้ำเชื้ออ่อนไม่มากนัก ทางเลือกในการรักษาอาจพิจารณาการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกได้ อย่างไรก็ตามวิธีฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกยังมีข้อจำกัดในเรื่องของอัตราความสำเร็จของการรักษา โดยทั่วไปผลการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกกรณีที่สาเหตุเกิดจากฝ่ายชายน้ันได้ผลในเกณฑ์ไม่เกิน 10-15 % ต่อการฉีดน้ำเชื้อหนึ่งรอบการรักษา ส่วนกรณีที่ฝ่ายชายมีน้ำเชื้ออ่อนมากนั้น ถ้าเข้าข่ายปริมาณที่คัดแยกได้มีต่ำกว่า 5 ล้านตัว เราจัดว่าอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก ซึ่งการรักษาโดยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกส่วนใหญ่จะไม่ได้ผล วิธีการรักษาที่เหมาะสมคือการนำไข่กับอสุจิมาผสมกันภายนอกร่างกายด้วยวิธีอิกซี่ คือการช่วยผสมจึงจะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ ปัญหามีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายน้ัน นอกจากสาเหตุจากจำนวนตัวอสุจิที่น้อยเกินกว่าที่ตัวอสุจิจะว่ายผ่านปากมดลูกเข้าโพรงมดลูกและไปที่ท่อนำไข่เพื่อไปผสมกับไข่ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นปัญหาที่ตัวอสุจิเองน้ันขาดความสามารถในการผสมกับตัวไข่ได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ปัจจัยบางอย่างภายนอกสามารถทำลายโครงสร้างทางพันธุกรรมของตัวอสุจิ ทำให้ตัวอสุจิมีโครงสร้างทางพันธุกรรมที่แตกหัก ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างที่ส่วนหัวอสุจิ เมื่อมองผ่านทางกล้องกำลังขยายสูงจะเห็นส่วนที่เป็นหัวอสุจิคล้ายมีรูโหว่หายไป

            ขั้นตอนการรักษาที่สำคัญที่สุดตอนหนึ่งของการทำอิกซี่ คือการคัดเลือกตัวอสุจิที่มีแนวโน้มจะมีความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมมากที่สุดมาเพื่อผสมกับไข่ให้ได้เป็นตััวอ่อน ซึ่งทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ที่ปกติสูงขึ้นได้ และลดความเสี่ยงต่อการแท้งจากสาเหตุตัวอสุจิไม่สมบูรณ์ และลดอัตราการเกิดความพิการในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายชายนั้นมีคุณภาพของน้ำอสุจิต่ำ

            วิธีการคัดเลือกตัวอสุจิวิธีแรกคือการใช้กล้องกำลังขยายสูงกว่ากล้องที่ใช้สำหรับผสมตัวอ่อนมาเพื่อการขยายส่วนของตัวอสุจิให้ใหญ่ขึ้น เพื่อดูรายละเอียดของโครงสร้างของตัวอสุจิ รวมทั้งดูภายในส่วนหัวของตัวอสุจิซึ่งเป็นตำแหน่งที่พันธุกรรมของอสุจิอยู่ โดยปกติการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สำหรับการทำอิกซี่น้ันมีกำลังขยายสูงสุดแค่ 600 เท่าจึงทำให้เห็นตัวอสุจิได้ไม่ใหญ่นัก อีกทั้งอุปสรรคของการใช้กำลังขยายในกล้องรุ่นเก่าคือภาพจะไม่คมชัดพอ ทำให้เห็นส่วนภายในหัวอสุจิได้ไม่ชัดเจน อาจทำให้เลือกตัวอสุจิที่ไม่เหมาะสมไปผสมกับไข่ได้ ทำให้ตัวอ่อนที่ผสมได้น้ันมีคุณภาพไม่ดีพอที่จะฝังตัวได้

            จากภาพสองภาพจะเห็นความแตกต่างของความชัดของโครงสร้างส่วนที่เป็นอสุจิ ทางซ้ายเป็นการใช้กล้องขยายปกติที่เราใช้ในกล้องอิกซี่ทั่วไป ส่วนทางขวาเป็นการขยายส่วนของอสุจิให้ใหญ่ขึ้นมาด้วยกล้องกำลังชยายสูงและใช้เทคนิคการเลือกที่เราเรียกว่าอิมซี่ จากการใช้กำลังขยายที่สูงขึ้นทำให้เราเห็นส่วนภายในของหัวอสุจิ และพบว่าโครงสร้างภายในบางตัวมีข้อบกพร่องอยู่เนื่องจากมีรูโหว่จากปัญหาการแตกหักของพันธุกรรม โดยรูโหว่เหล่านี้เราจะมองไม่เห็นที่กำลังขยายของกล้องปกติ เมื่อเราเลือกตัวอสุจิที่มีรูปร่างปกติแต่มีรูโหว่หรือภาษาอังกฤษว่า Vacuole นั้นไปผสมกับไข่ จะได้ตัวอ่อนที่มีปัญหาทางพันธุกรรมซ่อนอยู่ และตัวอ่อนเหล่านี้มักจะไม่ฝังตัว หรือถ้าฝังตัวก็มักจะแท้งในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์
มีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุนว่าการรักษาด้วยวิธีอิมซี่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับอีกซี่ปกติโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสาเหตุของมีบุตรยากจากฝ่ายชายร่่วมด้วย

No comments:

Post a Comment