Tuesday, September 6, 2011

คำแนะนำสำหรับการเก็บน้ำอสุจิ

คำแนะนำสำหรับการเก็บน้ำอสุจิ
ภาพแสดงกระปุกเก็บน้ำเชื้อ

 • ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 48 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 7 วันก่อนเก็บนำ้อสุจิ
 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ปล่อยใจให้สบายขณะทำการเก็บน้ำอสุจิ 
 • ให้ทำการหลั่งน้ำเชื้อโดยการช่วยตัวเอง และเก็บน้ำเชื้อทุกส่วนที่ออกมาลงในกระปุกสำหรับเก็บน้ำเชื้อโดยเฉพาะ กระปุกต้องได้รับการใส่ชื่อเจ้าของน้ำอสุจิเรียบร้อยแล้ว หลังเก็บครบให้ปิดฝาให้สนิทกันไม่ให้น้ำเชื้อหกออกมา
 • เก็บรักษาน้ำเชื้อที่อุณหภูมิห้อง นำมาส่งห้องปฏิบัติการภายในหนึ่งชั่วโมง ห้ามแช่น้ำแข็งมาโดยเด็ดขาด 
 • ห้ามเก็บน้ำเชื้อโดยการใส่ถุงยางอนามัยทั่วไปและมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากถุงยางอนามัยมีสารหล่อลื่นที่ฆ่าตัวอสุจิได้ 
 • ในกรณีที่น้ำเชื้อเก็บได้ไม่ครบหรือหกไปบางส่วน ต้องแจ้งทางห้องปฏิบัติการทราบ เนื่องจากมีผลต่อการวิเคราะห์และการรักษาได้


  No comments:

  Post a Comment