วิธีการรักษาภาวะมีบุตรยาก

วิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากน้ัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นการรักษาในขั้นต้น กับการรักษาในขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
การรักษาโดยวิธีเบื้องต้นนั้น เป็นวิธีการรักษาที่ให้ผลใกล้เคียงกับการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ โดยทั่วไปใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ และคู่สมรสบางรายอาจจะไม่สามารถใช้วิธีเบื้องต้นได้เนื่องจากปัญหาที่ทำให้ไม่มีบุตรนั้น เป็นปัญหาที่ยากเกินกว่าการใช้วิธีเบื้องต้นจะรักษาได้ ยกตัวอย่างเช่นท่อนำไข่อุดตันทั้งสองข้าง พังผืดในอุ้งเชิงกราน หรือปัญหาน้ำเชื้อฝ่ายชายน้ันคุณภาพต่ำมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จึงจะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นการเลือกวิธีการรักษาน้ัน เราจำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละคู่สมรสมากกว่าให้คู่สมรสทุกคู่น้ันเริ่มต้นการรักษาจากเบื้องต้นทุกคนก่อนค่อยเปลี่ยนเป็นวิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในภายหลัง ซึ่งจะทำให้คู่สมรสบางคู่น้ันสูญเสียโอกาสในการตั้งครรภ์ไปเนื่องจากอายุมากเกินไป หรือรังไข่เสื่อมก่อน หรือเกิดพยาธิสภาพของโรคที่รังไข่หรือมดลูกทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์จากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นั้นต่ำกว่าการรักษาในช่วงที่ร่างกายนั้นพร้อมกว่า


การรักษาโดยวิธีเบื้องต้นนั้นประกอบด้วย


การรักษาโดยวิธีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วย
  • การผสมภายนอกร่างกายหรือชื่อเดิมคือเด็กหลอดแก้ว ( In Vitro Fertilization, IVF)
  • การผสมภายนอกร่างกายชนิดอิกซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection, ICSI) และ/หรือ การใช้วิธีการคัดเลือกอสุจิด้วยกล้องกำลังขยายสูงหรือชื่อว่าอิมซี่ (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection(IMSI))
  • การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะโดยวิธีพีซ่า ทีซ่า และเทเซ่ (Percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA), Testicular Sperm Aspiration (TESA), Testicular Sperm Extraction (TESE)) ร่วมกับการผสมด้วยวิธีอิกซี่
  • การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน เฉพาะโครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21, X, Y(Preimplantation genetic screening)
  • การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (Preimplantation genetic diagnosis)
  • การแช่แข็งตัวอสุจิ การแช่แข็งตัวอ่อน การแช่แข็งไข่ (Sperm freezing, Embryo freezing, Oocyte freezing)
  • การใช้ไข่บริจาค (Oocyte donation)
  • อุ้มบุญ (gestational surrogacy)