Wednesday, July 18, 2012

ไข่ผู้หญิงเราเกิดมาพร้อมความเสื่อมจริงหรือไม่?

   ไข่ผู้หญิงเราเกิดมาพร้อมความเสื่อมจริงหรือไม่?
         
          มีคนเคยตั้งคำถามว่าไข่ของผู้หญิงเรานั้น ตั้งแต่เกิดมามันก็เสื่อมแล้ว จริงรึไม่ คำตอบคือเป็นความจริง ตั้งต้นตอนเราเป็นเด็กเล็กอยู่ในท้องแม่ได้ 5 เดือน ไข่ของเด็กคนน้ันมีจำนวนไข่มากที่สุดอยู่ที่ 5-7 ล้านใบ หลังจากนั้นจำนวนไข่ก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั้งวันคลอด แรกเกิดเด็กผู้หญิงมีไข่ในรังไข่เหลือเพียงแค่ประมาณ​ 1-2 ล้านใบ หลังเกิดแล้ว เมื่อเด็กผู้หญิงโตขึ้นเรื่อยๆ ไข่ก็ลดลงไปเรื่อยๆ จนเข้าสู่ช่วงวัยสาวพร้อมมีการตกไข่ จะเหลือไข่ที่ใช้การได้เพียงแค่ 400,000 ใบ อย่างไรก็ตามตลอดชั่วชีวิตของผู้หญิงเรานับตั้งแต่เป็นสาวอ่อนจนเป็นสาวแก่และเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มีไข่ที่ตกมาในรังไข่เพื่อจะมีโอกาสผสมกับอสุจิเพียงแค่ 400 ใบเท่านั้นเอง


จะเห็นได้ว่ากราฟแสดงให้เห็นว่าไข่ของผู้หญิงเราเสื่อมหายไปเอง
ตามธรรมชาติ ตั้งแต่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำไป 
       
          การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเกิดจากการตกไข่หนึ่งใบในช่วงกึ่งกลางรอบเดือน โดยวันที่สองของการมีประจำเดือน รังไข่จะมีการเกณฑ์ไข่ออกมากลุ่มหนึ่ง จำนวนราว 8-10 ใบและเจริญเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อถึงกึ่งกลางรอบเดือน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 12-14 วัน ไข่แต่ละใบจะแข่งขันการเจริญเติบโต และคัดเลือกเฉพาะใบที่เหมาะสมที่สุดออกมาหนึ่งใบท่ามกลางไข่ 8-10 ใบที่ร่างกายเกณฑ์ออกมาแต่ต้น ที่เหลือจะฝ่อไปเอง ดังน้ันช่วงกึ่งกลางรอบเดือน จึงมีการตกไข่หนึ่งใบ ผสมกับอสุจิเพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่เดินทางมาฝังในโพรงมดลูกหนึ่งตัวอ่อน เมื่อผูหญิงเราอายุมากขึ้น จำนวนไข่ที่จะถูกเกณฑ์ออกมาเพื่อการคัดเลือกจะมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเราจะทราบได้จากการตรวจอัลตราซาวด์ในช่วงวันที่สองหรือวันที่สามของประจำเดือน เราจะเห็นจำนวนไข่อ่อน (antral follicle) ที่ร่างกายเกณฑ์ออกมา จึงใช้วิธีการตรวจนับอัลตราซาวด์ดูไข่อ่อนเป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสประสบความสำเร็จจากการกระตุ้นไข่ เมื่อโอกาสกระตุ้นไข่ได้มาก โอกาสที่จะได้ตัวอ่อนที่ปกติเพื่อตั้งครรภ์จะสูงขึ้นตามลำดับ

          ใครเคยมีประสบการณ์ในการผสมพันธุ์ปลาบ้าง เราจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เวลาถึงเวลาต้องผสมพันธุ์ เช่นปลา ต้องมีไข่ออกมาปริมาณมาก เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการผสมให้ได้ลูกปลา และยังเพ่ิมโอกาสรอดของลูกปลา เนื่องจากต้องผ่านศัตรูมากมาย จำนวนที่เหลือรอดจะน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนไข่ตั้งต้น มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน การจะได้ตัวอ่อนมนุษย์ที่ปกติหนึ่งตัวน้ัน ต้องกระตุ้นให้ได้ไข่กี่ใบ เราพบว่าขั้นตอนการผสมภายนอกร่างกายนั้น เรากระตุ้นไข่ออกมาหลายใบเพื่อให้ได้ตัวอ่อนปกติเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง เหตุผลก็เพราะว่าไข่ที่เรากระตุ้นได้นั้นเป็นไข่ที่พร้อมจะฝ่อไปเองในรอบเดือนน้ัน แน่นอนว่าเราไม่มีทางได้ไข่ที่ดีทุกใบ จึงได้ใบปกติบ้างผิดปกติบ้างผสมกันไป คนที่อายุน้อยก็มีโอกาสได้ไข่ปกติมากกว่าคนอายุมาก การกระตุ้นไข่ให้ออกมากกว่าหนึ่งใบจึงเป็นการเพ่ิมโอกาสที่เราจะพบไข่ที่ดีเพ่ิมขึ้น ถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนของไข่ต่อการได้ตัวอ่อนปกติให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนน้ัน จะเห็นได้ว่าประมาณ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 5 ของไข่ที่เราได้น้ันมีโอกาสที่จะเป็นตัวอ่อนที่ปกติและสามารถตั้งครรภ์ได้                1 comment:

  1. แล้วมีความเป็นไปได้ไหมค่ะที่ ในรอบเดือนๆนั้นไม่มีไข่ตกเลย แต่ประจำเดือนมาปกติค่ะ ทุกๆ25-26 วันสลับกัน

    ReplyDelete