Thursday, August 18, 2011

อุ้มบุญ(surrogacy)


การตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ(surrogacy)
การตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญหมายถึงการที่หญิงยอมรับการตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์ซึ่งเป็นของคู่สามีภรรยาอื่นที่ภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้
การอุ้มบุญแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

 1. การอุ้มบุญที่ทารกในครรภ์เกิดจากการปฎิสนธิของอสุจิและไข่ของคู่สามีภรรยาที่ต้องการบุตร แต่ภรรยาไม่สามารถตั้งครรภ์เองได้ การอุ้มบุญแบบนี้สตรีผู้รับอุ้มบุญจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับทารกในครรภ์ โดยขบวนการการรักษาน้ันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และย้ายตัวอ่อนเข้ามดลูกของผู้ตั้งครรภ์แทน 
 2. การอุ้มบุญที่ทารกในครรภ์เกิดจากการปฎิสนธิของอสุจิของสามีกับไข่ของคนอุ้มบุญเอง ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่ไข่ของผู้ที่เป็นภรรยาเสื่อมแล้ว หรือไม่ประสงค์จะใช้ไข่ของตัวเอง ในกรณีนี้ผู้ที่อุ้มบุญมีส่วนเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับทารกในครรภ์เนื่องจากเป็นเจ้าของไข่เอง โดยวิธีการรักษาอาจจะใช้วิธีการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกหรือใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ข้อบ่งชี้
 1. คู่สมรสที่ภรรยาไม่มีมดลูกแล้ว แต่ยังมีรังไข่ทำงานได้อย่างน้อยหนึ่งข้าง เช่นไม่มีมดลูกแต่กำเนิด หรือได้รับการผ่าตัดมดลูกออกเนื่องจากเป็นโรคเช่นเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก 
 2. คู่สมรสที่ภรรยามีโรคประจำตัวหรือภาวะที่การต้ังครรภ์จะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
 3. คู่สมรสที่ภรรยามีภาวะแท้งซ้ำซาก และการตั้งครรภ์นั้นไม่เคยดำเนินจะสามารถคลอดบุตรที่มีชีวิตได้ เช่นมดลูกผิดรูปมาแต่กำเนิด 
สตรีที่เหมาะสมสำหรับเป็นผู้อุ้มบุญ

 1. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เคยมีบุตรของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งคน
 2. แต่งงานแล้ว มีสถานะภาพสมรสที่มั่นคง โดยสามีต้องยอมรับและเข้าใจในขบวนการการรักษา
 3. ไม่เป็นพาหะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่นไวรัสตับอักเสบ ซิฟิลิศ เอดส์
 4. หยุดคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนอย่างน้อยหนึ่งเดือน และคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัย
ผลกระทบที่ควรคำนึงถึงสำหรับการอุ้มบุญ
 1. ความผูกพันที่เกิดขึ้นของผู้รับอุ้มบุญกับทารกในครรภ์ ทำให้เกิดกรณีการไม่คืนลูกกับคู่สมรสที่เป็นเจ้าของไข่และอสุจิ
 2. ในกรณีที่เด็กในครรภ์พิการซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ัน ควรเป็นเรื่องที่ทางคู่สมรสร่วมรับผิดชอบเนื่องจากเป็นเจ้าของพันธุกรรมโดยตรง
 3. ปัญหาการแยกทางของคู่สมรสหรือเสียชีวิตก่อนที่ทารกจะเกิดมา
 4. การรับจ้างอุ้มบุญ ซึ่งเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์ 
 5. ปัญหาเรื่องของกฎหมาย ในปัจจุบันร่างกฎหมายอุ้มบุญยังอยู่ในขบวนการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันผู้ที่คลอดบุตรนั้นเป็นแม่ตามกฏหมาย ทางออกของปัญหานี้ของคู่สมรสคือการรับเด็กที่เกิดมาเป็นบุตรบุญธรรม 
กฏหมายอุ้มบุญ download คลิกที่นี่

No comments:

Post a Comment