Thursday, August 18, 2011

การแช่แข็็งอสุจิแช่แข็งตัวอ่อนและแช่แข็งไข่

          เทคโนโลยีการแช่แข็งเซลล์เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้นานๆนั้นเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้อัตราความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้วสูงขึ้นมากในปัจจุบัน หลักการสำคัญของการแช่แข็งเซลล์คือเพื่อเก็บเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์ให้คงอยู่ในเวลาที่เรายังไม่ต้องการใช้งาน และสามารถกลับมามีชีวิตและใช้งานได้เม่ือเราจำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บเซลล์ตัวอ่อน เซลล์สืบพันธุ์ ไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้าได้ด้วย ในกรณีที่เราแก่ลง เซลล์ของเราอาจจะเสื่อมไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้ได้ แต่เรามีเซลล์ตอนเราอายุน้อยๆแช่แข็งไว้ ก็สามารถนำมาใช้ได้

          การแช่แข็งอสุจิน้ันสามารถทำได้ทั้งอสุจิที่เก็บโดยการหลั่งตามธรรมชาติ และอสุจิที่เก็บจากลูกอัณฑะ ตัวเซลล์อสุจิสามารถเก็บแช่แข็งได้นานตราบเท่าที่เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อยู่ของอสุจิ การจัดเก็บเราจะเก็บในถังพิเศษที่ผลิตมาเพื่อการเก็บไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งในสภาวะอุณหภูมิต่ำเช่นนี้ เซลล์ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่านาน
No comments:

Post a Comment