Wednesday, August 17, 2011

การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีพีซ่า ทีซ่า เทเซ่ (PESA, TESA, TESE)


การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะเพื่อนำอสุจิมาผสมกับไข่ด้วยวิธีพีซ่า ทีซ่า และเทเซ่ (PESA (Percutaneous epididymal sperm aspiration), TESA (Testicular sperm aspiration), TESE (Testicular sperm extraction)) 

พีซ่า PESA เป็นวิธีการเก็บอสุจิด้วยวิธีการทางแพทย์ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 mm ดูดที่บริเวณลูกอัณฑะที่ตำแหน่ง epididymis ซึ่งคือตำแหน่งส่วนบนของลูกอัณฑะ ซึ่งเป็นบริเวณที่รวมกันของตัวอสุจิหลังจากสร้างจากลูกอัณฑะ
ทีซ่า  TESA เป็นวิธีการเก็บจากลูกอัณฑะโดยใช้เข็มขนาดเล็กดูดเนื้อลูกอัณฑะออกมา   ใช้ในกรณีที่เก็บจาก epididymis แล้วไม่พบตัวอสุจิ จึงมาเก็บที่ลูกอัณฑะอีกต่อหนึ่ง
เทเซ่  TESE เป็นวิธีการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะโดยใช้ใบมีดขนาดเล็ก เปิดที่เนื้อลูกอัณฑะเพื่อนำชิ้นเนื้ออัณฑะออกมาเล็กน้อย จะใช้ในกรณีที่เก็บด้วยวิธีทีซ่าแล้วไม่ได้เนื้ออสุจิ หรือได้ไม่เพียงพอต่อการรักษา


ข้อบ่งชี้สำหรับการเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะ
  • เพื่อการวินิจฉัยในกรณีที่ตรวจน้ำเชื้อแล้วไม่พบตัวอสุจิ ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆคือภาวะการอุดตันของท่อลำเลียงอสุจิ กับลูกอัณฑะไม่สามารถสร้างอสุจิได้ การตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากการอุดตันซึ่งจะพบอสุจิอยู่ในลูกอัณฑะและสามารถเก็บมาผสมกับไข่ภายนอกด้วยวิธีอิกซี่และมีบุตรได้ ส่วนสาเหตุที่เกิดจากลูกอัณฑะไม่ผลิตอสุจิแล้วน้ัน จะตรวจไม่พบตัวอสุจิที่โตเต็มวัย จะพบแต่ตัวอสุจิระยะต้น ซึ่งให้ผลการรักษาท่ีต่ำมาก
  • เพื่อการรักษาทำการผสมภายนอกร่างกาย ในกรณีที่ทราบแล้วว่าในลูกอัณฑะสร้างอสุจิได้ หรือเคยมีบุตรมาก่อนแต่ทำหมัน หรือไม่ต้องการแก้หมัน หรือฝ่ายชายทำหมันมานานหลายปี ซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จจากการแก้หมันมีต่ำ หรือในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาน้ำเชื้ออ่อนมากร่วมกับเคยล้มเหลวจากการทำอิกซี่มาก่อน การเก็บอสุจิจากแหล่งกำเนิดโดยตรงทำให้ได้ตัวอสุจิที่สมบูรณ์ทางพันธุกรรมมากที่สุด ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ 
  • อาจจะนำมาใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีปัญหาไม่สามารถเก็บน้ำเชื้ออสุจิโดยวิธีธรรมชาติได้ แต่มีความจำเป็นต้องรักษาภาวะมีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว 

การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีพีซ่าและทีซ่า(PESA, TESA)
ถ้าต้องการดูภาพวิดีโอใหญ่ใน youtube ให้ double click ที่วิดีโอ

การเก็บอสุจิจากลูกอัณฑะด้วยวิธีเทเซ่ (TESE)
ถ้าต้องการดูวิดีโอใหญ่ใน youtube ให้ double click ที่วิดีโอ


No comments:

Post a Comment